top of page

Van het Oranje Fonds : 2500 Euro subsidie voor onze Kloostertuin! Persbericht :

WIJKONTMOETINGSTUIN “DE KLOOSTERTUIN” KRIJGT FINANCIËLE IMPULS VAN € 2500 VAN HET ORANJE FONDS. De kloostertuin, gelegen op het terrein van verpleeghuis Bruggerbosch, heeft deze donatie gekregen om de ontmoetingen tussen wijkbewoners uit de Eschmarke en bewoners van Bruggerbosch te stimuleren. Vorig jaar is een begin gemaakt met de aanleg van een tuin in Engelse stijl. Bruggerbosch heeft haar wandelroute zo aangepast dat deze nu dwars door de tuin loopt. Vrijwilligers kunnen met bewoners van Bruggerbosch dan ook een kijkje nemen in de tuin. Tijdens de boomplantdag vorig jaar merkten we dat een dergelijke wandeling veel herinneringen losmaakt bij de bewoners en er leuke gesprekken op gang kwamen.

Tijdens de aanleg van de tuin kwamen we een aantal hindernissen tegen. Zoals het regenwater wat niet goed wegloopt en reeën die de eerste slablaadjes verorberden. Daarom is er de wens voor een goede afwatering en een hekwerk rondom de tuin. Ook zaten we met het tuinafval in onze maag en willen we graag een compostcentrum. Deze wensen worden nu vervuld door de bijdrage van het Oranje Fonds. Stadsdeel Oost doet ook een belangrijke bijdrage en komen o.a. op de NLDOET dag helpen het een en ander te realiseren.

Om de ontmoetingen te stimuleren zijn er tuinbanken en een tuintafel aangeschaft , gesponsord door het community program van Akzo Nobel. Daarbij staat een boekenhuisje waar boeken geruild kunnen worden. Om schaduw te creëren staan er verschillende bomen in de tuin en kan er nu met financiële ondersteuning van het Oranje Fonds ook een prieel aangeschaft worden.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27.4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit, telefoonnummer 030-2339345. Voor informatie over de Kloostertuin neemt u contact op met Ans Lassche, telefoonnummer 06-14509889.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page